top of page

Historik

Den 21 november 1974 satte Bror Jansson och Uno Ryding in en annons i Lerums Annonsblad: "Dragspelare i Floda med omnejd. Är ni intresserade att bilda en dragspelsklubb i Floda, för träning och samspelning m.m. Alla är lika välkomna i en trivsam och angenäm klubb. Ring så får vi pratas vid."

På annonsen inkom 20 anmälningar, 17 st löste medlemskort i dragspelsklubben, som ännu inte hade fått något namn. Första träffen, i slutet av november 1974, hölls hemma hos Bror Jansson i Floda.

Den första lokal som klubben fick tillgång till var MHF-lokalen i Tollered. Vatten till kaffe fick man ta med sig hemifrån, ville man ha varmt och skönt så fick man själv sköta vedeldningen.

Första protokollförda mötet är daterat den 8 december 1974. Vid detta möte valdes en styrelse. Ordförande blev Bror Jansson, sekreterare Uno Ryding, kassör Rolf Jacobsson, vice ordförande Bertil Magnusson, vice sekreterare Ingrid Karlsson, revisorer Bertil Olausson och Tommy Janerstål. Till festkommitte valdes Ebbe Karlsson, Helga Ahl, Egon Sandberg och Tommy Janerstål.

Bror Jansson var klubbens naturliga spelledare vid denna tiden och spelkvällar blev fredagar.

På följande möte kom man fram till att klubben skulle få namnet Nääs Dragspelsklubb.

Klubbens första spelning gjordes i Floda Lada, mars 1975, där Skallsjö Folkdanslag ordnade med dans för pensionärerna. Men redan 1976 hade man blivit så duktiga att man fick en inbjudan från Bengt "Polo" Johansson i Falun att göra sin första radioinspelning.

Efter MHF-lokalen i Tollered har vi hyrt in oss i skollokaler i Floda, Dergårdsskolan i Lerum, Björkenäs på Nääs, Nääs Fabriker, Aludden i Lerum, Ljungbergs Textil i Floda och nu hyr vi Åkanten i Lerum.

Spelledare under åren har varit, Bror Jansson Floda, Alf Johansson Sävedalen, Ulf Westman Borås, Helge Liljedal Kungsbacka, Bertil Olsson Alingsås, Stig Karlsson Tollered, Bruno Steen Göteborg, Ragnhild Friis Lerum, Lars Gustavsson Lerum och nu är Lennart Säwström från Lerum spelledare.

1981 arrangerade klubben den första dragspelsstämman på Nääs. En bland flera drivande initiativtagare var Karl-Erik Eriksson. På denna första stämma hade man ingen tur med vädret, den mer eller mindre regnade bort.

Dragspelsstämman arrangerades sedan varje sommar fram till 2005.

Ökade kostnader gjorde att det inte gick att fortsätta med stämmorna.

Som mest hade klubben under 90-talet ca 80 medlemmar.

 Idag har klubben ett 15-tal medlemmar.

 

 

 

 

 

 

IMG_2933_edited.jpg
bottom of page